แผนออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต


สามารถบริจาคโลหิตตามวัน เวลา และสถานที่ต่างๆ ได้ดังนี้

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต เปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน (ยกเว้นวันที่ 1 มกราคมของทุกปี)

จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

อังคาร พฤหัสบดี เวลา 08.30-20.00 น.

เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-15.30 น.