โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กรและระบบรวบรวมข้อมูลรายได้

           วันที่ 10 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กรและระบบรวบรวมข้อมูลรายได้) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Road Show โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กรและระบบรวบรวมข้อมูลรายได้ ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นางอัจฉรา ปิตกาญจนกุล รอก.ฝรส., นางเพ็ญจันทร์ รักษ์พลเมือง ผอก.สจอ.ฝรส. ร่วมกิจกรรมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของ ทอท. และนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานโครงการฯ สำหรับผู้บริหาร ในการนี้ นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รภก.(สธ.) และคณะผู้บริหาร ทภก. เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

*******************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต #www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์