โครงการบ้านพร้อมพันธ์ ภูเก็ต ขอสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562

           โครงการบ้านพร้อมพันธ์ ภูเก็ต ขอสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 โดย คุณปารณีย์ ตปนียพันธ์ เป็นตัวแทนมอบข้าวสารแก่ 8 ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต อาทิ อ๊ามโตนไทร เต้าโบ้เก้ง.อ๊ามบู้ต๋องซ้านเก้ง.อ๊ามเฉ่งเหล่งต๋อง (บ้านเมืองใหม่)   อ๊ามบ้านเคียน (หง่อเฮี้ยนไต่เต่).  อ๊ามบู้เส่งต๋อง (บ้านเคียน)    อ๊ามกิ้มซื่ออ๋อง เต้าโบ้เก้ง (บ้านดอน).   อ๊ามหง่อฉุนเก้ง (หง่อจ้อซือ บ้านในคลำ) และอ๊ามบางคู เต้าโบ้เก้ง.