โรคหลอดเลือดหัวใจ…ภัยใกล้ตัว

         โดย นายแพทย์ขจรศักดิ์ เทพเสน รองผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ และอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์รายการ “Doctor on Air” ทางสถานีวิทยุ 97 Mazz Radio เพื่อให้ความรู้เรื่องสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค รวมทั้งแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา


#Phuket
#Thailand
#กินไหนดีภูเก็ต
#มีเดียภูเก็ต
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหารภูเก็ต
#ช้อปปิ้งภูเก็ต​
#โรงแรมภูเก็ต​
#อสังหาฯภูเก็ต​
#เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์