โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม“วันหนูน้อยน่ารัก ตอน หนูรักษ์โลก’’ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

         โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม “วันหนูน้อยน่ารัก ตอน หนูรักษ์โลก’’ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เพื่อปลูกฝังให้น้อง ๆ มีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม รู้จักประเภทขยะและการคัดแยกขยะผ่านการเล่นเกมภายในงาน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงความสามารถพิเศษจากน้อง ๆ โรงเรียนต่าง ๆ, การมอบรางวัลกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “หนูมีวิธีไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะได้อย่างไร” และซุ้มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เป็นต้น โดยมี คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา