โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ส่งเสริมสถาบันครอบครัว จัดงาน Happy Family Day เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลตนเองระยะตั้งครรภ์

          โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ส่งเสริมสถาบันครอบครัว จัดงาน Happy Family Day เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลตนเองระยะตั้งครรภ์ พร้อมแนะนำวิธีการคลอดที่เหมาะสมสำหรับบุคคล, การเตรียมความพร้อมและเทคนิคในการรักษาผู้มีบุตรยาก, กิจกรรมเเข่งเดินของน้อง ๆ ที่มีอายุระหว่าง 11-15 เดือน และการดูแลลูกน้อยในยุคสังคมออนไลน์ ตลอดจนผลกระทบที่อาจส่งผลให้เกิดโรคตาในเด็ก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย นายแพทย์ศุภกฤต สำราญชัยกร สูติ-นรีแพทย์ และผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพสตรี, แพทย์หญิงศศิญา เมธาธราธิป สูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก และ แพทย์หญิงณัฐสุชา หวังถิรอำนวย จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตาในเด็ก ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา


#Phuket
#Thailand
#กินไหนดีภูเก็ต
#มีเดียภูเก็ต
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหารภูเก็ต
#ช้อปปิ้งภูเก็ต​
#โรงแรมภูเก็ต​
#อสังหาฯภูเก็ต​
#เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์