โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม “หนูน้อยวัยใส ห่างไกลภูมิแพ้ ครั้งที่ 2”

          โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม “หนูน้อยวัยใส ห่างไกลภูมิแพ้ ครั้งที่ 2” เพื่อให้ความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยง อาการ และวิธีการสังเกตโรคภูมิแพ้ที่มักเกิดขึ้นในเด็ก ตลอดจนส่งเสริมให้เด็ก ๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงผ่านเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ โรคภูมิแพ้ผิวหนัง โดยแพทย์หญิงวรพรรณ เอ่งฉ้วน กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน และแพทย์หญิงปัณณรัตน์ เบญจวลีย์มาศ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง และการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “โภชนาการสำหรับเด็กแพ้อาหาร” โดยอาจารย์ดอกเตอร์นายแพทย์ สิระ นันทพิศาล  กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

          ภายในงานมีฐานให้ความรู้เรื่องเทคนิคการดูแลน้อง ๆ ที่ถูกต้อง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย การล้างจมูก, การพ่นยา, โภชนาการสำหรับเด็ก และเทคนิคการป้อนยาในเด็ก โดยมีนายแพทย์สันติ ตันโชติกุล ผู้อำนวยการคลินิกเด็ก เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม คิง คาร์ล คุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา