นายอภิชาติ คชบุตรธาดา ผอก.ฝบร.ทภก. ผู้แทน ทภก. พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ทภก. ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

         เมื่อวันที่ 13 เม.ย.62 เวลา 08.00 น. นายอภิชาติ คชบุตรธาดา ผอก.ฝบร.ทภก. ผู้แทน ทภก. พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ทภก. ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ร่วมทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปล่อยเต่าและปลา เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามที่ได้ปฏิบัติกันมาช้านาน ในการนี้ นายกิตติกร ประทีป ณ ถลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ ผอก.ฝบร.ทภก. และพนักงานลูกจ้าง ทภก. ได้มอบชุดผ้าขนหนูให้กับผู้สูงอายุจำนวน 120 ชุด ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478


#Phuket
#Thailand
#กินไหนดีภูเก็ต
#มีเดียภูเก็ต
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหารภูเก็ต
#ช้อปปิ้งภูเก็ต​
#โรงแรมภูเก็ต​
#อสังหาฯภูเก็ต​
#เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์