“วันหัวใจโลก Be a Heart Hero Make A Promise จงกล้าท้าทาย พันธสัญญาแห่งใจ”

“วันหัวใจโลก Be a Heart Hero Make A Promise จงกล้าท้าทาย พันธสัญญาแห่งใจ” โดยนายแพทย์ชูศักดิ์ คุปตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์เรื่องวันหัวใจโลก (World Heart Day) ผ่านรายการ Doctor on Air ทางสถานี 97 Mazz Radio และ 106.5 Yesterday พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดงานวันหัวใจโลก

Read more