การสร้างฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การสร้างฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

              เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา บริเวณสำนักสงฆ์สวนป่าบางขนุน หมู่ 8 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การสร้างฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยมีนายศราวุธ สุขแก้ว อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด, นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในฐานะคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมฯ ตลอดจนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการ ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคมนี้

                 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “การสร้างฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กับสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อเป็นการชะลอการไหลของน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของดิน เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า เพื่อให้ระบบนิเวศดีขึ้น ช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้งในชุมชน

                 ในส่วนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้บูรณาร่วมกับโครงการลูกเสืออาสาพัฒนาบริการและโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประชาชนจิตอาสาพัฒนา ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของพระบาท​สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด