คณะ“ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 26 เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต

              วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 คณะ “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 26 (บ.ย.ส.รุ่น 26) นำโดย นายภีม ธงสันติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม, นายพิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ, นายเด่นดวง เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายโยธา บริษัทวงษ์สยาม ก่อสร้าง จำกัด และนายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต ภาค 8 และผู้เข้ารับการศึกษากลุ่ม รพี 26 เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมหนึ่งของหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม นอกจากเหนือจากการเรียนในภาคทฤษฎี โดยมีพลตำรวจโทดอกเตอร์นรรัตน์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านโสสะแห่งประเทศไทยฯ, นางสาวเนตรอนงค์ เอ้งล่อง รองผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต และนางสาวจันทิรา สมบุญเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทุนและการสื่อสาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ นำคณะเจ้าหน้าที่และเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโสสะภูเก็ตให้การต้อนรับ โอกาสนี้ทางคณะยังได้มอบสิ่งของและเงินสดจำนวนหนึ่งให้กับทางมูลนิธิเด็กโสสะฯ ด้วย

            สำหรับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดำเนินการ ตั้งแต่ พ.ศ.2514 เพื่อช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ให้เข้ามาสู่การเลี้ยงดูของครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว โดยเด็กจะได้รับความรักความอบอุ่นจากแม่โสสะ เติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในครอบครัวโสส: เด็กๆ จะได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถจนออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้และเป็นคนดีมีคุณภาพและคุณธรรมของสังคมไทยต่อไป ปัจจุบันมีเด็กในการเลี้ยงดูประมาณ 700 คนในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ โดยหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เป็นหมู่บ้านลำดับที่ 5 ของทางมูลนิธิฯ เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดบิดามารดาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง ปัจจุบันมีบ้าน 12 หลังและเด็กในการดูแลประมาณ 120 คน