ชวนคนไทยกลับบ้านปลอดภัย ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

ชวนคนไทยกลับบ้านปลอดภัย ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

              โดยมิสเตอร์ พ.ร.บ. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์หัวข้อ “ตอน กลับบ้านปลอดภัย ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่” ผ่านรายการ พ.ร.บ. on Air ทางสถานีวิทยุ 89.75 Radio trip เพื่อร่วมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเคารพกฎจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมให้ความรู้เรื่องแนวทางการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา