ตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจทุกวัน ณ สำนักงานททท.ภูเก็ต

         กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต / ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต/ ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต / การกีฬาแห่งประเทศไทย / กรมพลศึกษา และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจ.ภูเก็ต ร่วมกันจัดทำตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจให้ผู้ประสบความเดือดร้อน จากสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรนา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจทุกวัน ณ สำนักงานททท. ภูเก็ต เริ่มตั้งแต่ 19 พ.ค.63