ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Kunming Airlines เที่ยวบินที่ KY8365 เส้นทางการบิน KMG – HKT (คุนหมิง – ภูเก็ต)

ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Kunming Airlines เที่ยวบินที่ KY8365 เส้นทางการบิน KMG – HKT (คุนหมิง – ภูเก็ต)

              วันที่ 26 มี.ค.66 เวลา 16.50 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Kunming Airlines เที่ยวบินที่ KY8365 เส้นทางการบิน KMG – HKT (คุนหมิง – ภูเก็ต) ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 156 คน เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต

              โดยมี นายไพรัช แสวงทรัพย์ พนักงานเวรอำนวยการ (04) พร้อมด้วยพนักงาน ทภก. มอบของที่ระลึก ณ ประตูทางออกหมายเลข 15 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

 

 

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ฝ่ายอำนวยการ ท่าอากาศยานภูเก็ต