ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรม”ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน”

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรม”ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน”

————————————————————————————

         วันที่ 13 พ.ค.63 เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.), นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.สธ.), นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการ และบำรุงรักษา (รภก.ปร.) และพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกันจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องดื่มใส่ใน “ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน” เพื่อเป็นการสนับสนุน และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่คาดแคลนอาหาร และน้ำดื่ม โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ สามารถรับสิ่งของได้ ณ ตู้ปันสุขบริเวณทางเข้าท่าอากาศยานภูเก็ต

*******************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478