ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมพิธีเนื่องในงานวันครบรอบการดำเนินงาน 41 ปี ทอท.

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมพิธีเนื่องในงานวันครบรอบการดำเนินงาน 41 ปี ทอท.

             เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ. เป็นประธานในพิธี บวงสรวงดวงพระวิญญาณ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ พิธีสงฆ์ และพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ฯ เนื่องในงานวันครบรอบการดำเนินงาน 41 ปี ทอท.

            การนี้ เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) พร้อมด้วยผู้บริหาร  ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมพิธีฯ โดยในปีนี้ ทภก. มีพนักงานเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่ นายธนากร  ขำช้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยานอาวุโส 6 ส่วนปฏิบัติการความปลอดภัยกิจการการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน และมีพนักงาน ทภก. ที่ทำงานกับ ทอท. ครบ 25 ปี เข้ารับมอบของที่ระลึก จำนวน 8 คน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก….

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต