นอนแบบไหนที่ว่าดี บอกทีฉันจะทำ

นอนแบบไหนที่ว่าดี…บอกทีฉันจะทำ

 

                    เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา  แพทย์หญิงธาวิณี ชีวไมตรีวงศ์ อายุรแพทย์โรคประสาทและสมอง ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์เรื่อง “นอนแบบไหนที่ว่าดี บอกทีฉันจะทำ” ในรายการ Living Well ทาง Bangkok Hospital Phuket Channel เพื่อให้ความรู้เรื่องการนอนอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงจำนวนการนอนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และการนอนหลับอย่างครบวงจร พร้อมแนะนำให้ประชาชนปรับสุขลักษณะของการนอนและรูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อการนอนที่มีคุณภาพ