นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนักในหลังใหม่ ศาลเจ้าแสงธรรม

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนักในหลังใหม่ ศาลเจ้าแสงธรรม

            เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ คณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา อบจ.ภูเก็ต และนางจริยา เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 4 เข้าร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนักในหลังใหม่ของศาลเจ้าแสงธรรม (เต่งก่องต๋อง) ซึ่งตั้งอยู่ในซอยเล็กๆ บนถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

          สำหรับศาลเจ้าแสงธรรม (เต่งก่องต๋อง) เดิมมีชื่อว่า ศาลเจ้าซินเจียเก๊ง เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ สร้างโดยชาวจีนฮกเกี้ยน สายตระกูล “ตันหล่วนแจ้” เล่ากันว่าหลวงอำนาจนรารักษ์ (ตันค้วด) เป็นผู้รวบรวมกำลังกาย กำลังทรัพย์จากบรรดาผู้สืบสายตระกูลนี้ จัดสร้างขึ้นเป็นศาลเจ้าเมื่อปี พ.ศ.2434 เพื่อใช้เป็นสถานที่เคารพสักการะเทพเจ้าประจำตระกูลและเทพเจ้าตามความศรัทธา

        ศาลเจ้าแสงธรรมเป็นอาคารทรงจีนรูปแบบสถาปัตยกรรมฮกเกี้ยนชั้นเดียว หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา และประดับประดาด้วยปูนปั้นปิดกระเบื้องรูปสัญลักษณ์มงคล พื้นยกระดับด้วยกระเบื้องดินเผา ผนังทั้งสองด้านในศาลเจ้าวาดภาพลายเส้นเรื่อง ซิยิ้นกุ้ย ศาลเจ้านี้ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ.2542

           พ.ศ.2543 คณะกรรมการศาลเจ้าแสงธรรมจัดงานฉลองในวาระที่ศาลเจ้ามีอายุครบ 109 ปี และได้เปิดเป็นศาลเจ้าสาธารณะ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา