นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 6

.……….ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)……….

              วันที่ 13 ก.ย.64 เวลา 13.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (Andaman Sandbox) การนี้ เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จ.ภูเก็ต

*******************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478