พิธีเปิดโครงการท่าอากาศยานสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2566

พิธีเปิดโครงการท่าอากาศยานสีขาว
ประจำปีงบประมาณ 2566

              วันที่ 25 ม.ค.66 เวลา 09.00 น. นายมนัส โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต (รภก.(ปร.)) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท่าอากาศยานสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามบุคคลหรือกลุ่มที่ประกอบกิจการหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะแสวงหาผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด พนักงานขับรถยนต์ที่มาให้บริการ ณ ทภก.

             ทั้งนี้​ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอุบัติเหตุ โดยมีหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีตำรวจภูธรสาคู, สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 (พื้นที่ภูเก็ต), ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต, สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต, กองอาสารักษาดินแดน อำเภอถลาง, องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว, องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู และบริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บรท.) เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ประตู 6 ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.