มาดูกันว่า เรื่องราวของแมลงและกุ้งต่างๆเหล่านี้ มี อะไรซ่อนอยู่ แค่แสกนคิวอาร์โค้ต ก็จะ ว้าว!!! ด้วยเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้ ที่อควาเรียภูเก็ต ชั้นB1 เซ็นทรัลฟลอเรสต้า

มาดูกันว่า เรื่องราวของแมลงและกุ้งต่างๆเหล่านี้ มี อะไรซ่อนอยู่

แค่แสกนคิวอาร์โค้ต ก็จะ ว้าว!!! ด้วยเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้ ที่อควาเรียภูเก็ต ชั้นB1 เซ็นทรัลฟลอเรสต้า

Let’s see what the hidden stories of these insects and shrimps will be exposed in front of you, just scan the QR code at Aquaria Phuket, Central Floresta, floor B1