รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน โดยเชิญลูกหนี้กลุ่มเป้าหมาย 2,810 ราย ร่วมไกล่เกลี่ย ทุนทรัพย์การไกล่เกลี่ยกว่า 200 ล้านบาท

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน

โดยเชิญลูกหนี้กลุ่มเป้าหมาย 2,810 ราย ร่วมไกล่เกลี่ย ทุนทรัพย์การไกล่เกลี่ยกว่า 200 ล้านบาท

              วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ห้อง White House โบ๊ท ลากูน รีสอร์ท ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 10 จังหวัดภูเก็ต และยุติธรรมพบประชาชน โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน นอกจากนี้มี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายสุทา ประทีป ณ ถลาง, นายนัทธี ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต, นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมงานภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

              นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน รวมทั้งได้กำหนดประเด็นต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ การแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป็นต้น

             ในการนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ได้บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

              ทางด้าน นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 10 จังหวัดภูเก็ต และยุติธรรมพบประชาชน ได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงินอีก 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกสิกรไทย / บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ท จำกัดมหาชน) / บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด/ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รวมทั้งได้เชิญลูกหนี้ เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 2,810 ราย ราคาทุนทรัพย์จำนวน 223,728,892.53 บาท

              นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 2 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 186,702 บาท และมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จำนวน 5 ศูนย์ ที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อช่วยลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล ได้แก่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (วัดควน)/ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต(สามกอง)/ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต/ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลป้าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตและ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

               อย่างไรก็ตาม ภายในงานได้จัดบูธกิจกรรมให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพัทลุง และธนาคารแห่งประเทศไทย มาให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ผู้ร่วมงาน นอกเหนือจากการให้บริการไกล่เกลี่ยแก่ลูกหนี้ที่ได้เชิญร่วมงาน แล้วยังมีลูกหนี้ที่เดินทางมาด้วยตนเองอีกส่วนหนึ่งด้วย