ร่วมฟังบรรยายการนำเสนอ Claim Procedure กรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

การบรรยายการนำเสนอ Claim Procedure

กรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

           เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา นายวิชัย บุญยู้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) ให้เกียรติเป็นประธานเข้าร่วมฟังบรรยายการนำเสนอ Claim Procedure กรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จากตัวแทนประกันภัยทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

           ในการนี้ นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นผู้แทนอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมฟังบรรยายฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต