ร่วมสมทบทุนบริจาคช่วยผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศตุรเกียและซีเรีย ด้วยกิจกรรมวิ่งการกุศล You are not alone : The Charity Run

ร่วมสมทบทุนบริจาคช่วยผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศตุรเกียและซีเรีย

ด้วยกิจกรรมวิ่งการกุศล You are not alone : The Charity Run

                   ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06.30 น. เขื่อนบางวาด จังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมได้โดยการ SCAN QR code ได้ทันที