ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในพิธีเปิดอาคารสวัสดิการพนักงาน บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) สถานีท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในพิธีเปิดอาคารสวัสดิการพนักงาน

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) สถานีท่าอากาศยานภูเก็ต

                วันที่ 29 มี.ค.66 เวลา 11.00 น. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเอก ศุภวัฒน์ เชิดธรรม ประธานกรรมการ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด

                 เนื่องในพิธีเปิดอาคารสวัสดิการพนักงาน บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) สถานีท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมี นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) พร้อมด้วย นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.(สธ.)) ร่วมพิธีฯ ณ อาคารห้องพักสวัสดิการพนักงาน AOTGA

 

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ฝ่ายอำนวยการ ท่าอากาศยานภูเก็ต