สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต พร้อมสมาชิก 9 สมาคม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและคณะที่ได้มาเยี่ยมเยียนสร้างความสัมพันธ์กับชาวภูเก็ต

สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต พร้อมสมาชิก 9 สมาคม

ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและคณะที่ได้มาเยี่ยมเยียนสร้างความสัมพันธ์กับชาวภูเก็ต

               เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ห้องกานดาฮอล์ โรงแรมบียอน รีสอร์ต กะตะ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีน โดย นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ประธานสมาพันธ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวภูเก็ต จัดงานเลี้ยงต้อนรับ Mr.Han Zhiqian เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตโดยมี นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต’ สมาชิก 9 สมาคม, สมาคมยูนาน, สมาคมศาลเจ้าอ้ามจีน, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม

             นางธันยรัศม์ ได้กล่าวว่า บรรพบุรุษชาวจีนโพ้นทะเล เพื่อไม่ให้ลูกหลานลืมภาษาและวัฒนธรรมประเพณีจีนที่สืบทอดมายาวนาน จึงได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมและรวมกันก่อตั้งเป็นสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนเมื่อ 5-60 ปีก่อน ขึ้นมาเป็นจุดยึดเหนี่ยวชาวจีนทุกคนของภูเก็ตและร่วมก่อตั้งโรงเรียนจีนแห่งแรก คือ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ปัจจุบันพัฒนาตัวตึกการเรียนการสอนที่ทันสมัยยิ่งขึ้น คือ โรงเรียนไทยหัวอาเซี่ยนวิทยา

              นอกจาก เกาะภูเก็ตมีธรรมชาติ น้ำทะเล หาดทรายที่สวยงามระดับนานาชาติ เรายังมีอาหาร ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จีน-ไทย-มุสลิม โดยเฉพาะประเพณีวัฒนธรรมจีน เช่น เทศกาลถือศีลกินผัก พ้อต่อ ไหว้เทวดา ไหว้พระจันทร์ วันนี้ทางภาครัฐ นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ท่านนายกอบจ. เทศบาล และภาคเอกชน สมาคมท่องเที่ยว หอการค้า อุตสาหกรรม สมาคม สตรี และพี่น้องชาวภูเก็ต พร้อมใจกันมาร่วมต้อนรับท่านทูตและคณะ

               ก่อนหน้านี้ทั่วโลกรวมถึงจังหวัดภูเก็ตพบวิกฤตโควิค 19 ทำให้ทุกภาคส่วนธุรกิจ ประชาชน การท่องเที่ยวหยุดชะงัก รวมถึงรายได้การท่องเที่ยวของภูเก็ตด้วย ขณะนี้ได้คลี่คลายลงแล้ว พวกเราชาวภูเก็ตมีอาชีพ รายได้ จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก ขอขอบคุณท่านและรัฐบาลจีน ส่งเสริมให้ชาวจีนออกมาท่องเที่ยวต่างประเทศได้ ก็ขอให้ท่านช่วยส่งเสริมกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ให้มาเที่ยวประเทศไทยและภูเก็ตให้มากขึ้นเพื่อลูกหลานชาวจีนที่ภูเก็ต พังงา กระบี่ ได้มีเศรษฐกิจ มีงานทำ และรายได้มากยิ่งขึ้น เป็นความหวังของชาวภูเก็ต จึงขอขอบคุณท่านทูต ท่านกงสุล และคณะที่มาให้กำลังใจ เยี่ยมเยียน พวกเราในครั้งนี้ และขอให้มาเยี่ยมบ่อยๆ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง การงานราบรื่นดั่งหวังทุกประการ นางธันยรัศม์ ได้กล่าวทิ้งท้าย