อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน Phuket Sandbox

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน Phuket Sandbox

            เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  เข้าร่วมการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Phuket Sandbox) ณ ห้องประชุม ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

         โดยการประชุมครั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานผลการดำเนินงานในการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว Phuket Sandbox ณ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง รวมถึงการดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต มาประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ Phuket Sandbox (ศูนย์ปฏิบัติการ 191) ประจำเดือนกรกฎาคม ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม -31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 2 คน/วัน