อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงเรือนจำ จ.ภูเก็ต แห่งเดิม เพื่อเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของ จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงเรือนจำ จ.ภูเก็ต แห่งเดิม เพื่อเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา​ ณ ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเดิม เพื่อเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดแผนจัดสร้างอาคารจอดรถและสวนสาธารณะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว เป็นปอดของชาวภูเก็ต

                 ซึ่งที่ผ่านมา องค์กรภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ได้แสดงเจตจำนงให้จังหวัดภูเก็ต ขอใช้ที่ราชพัสดุบริเวณเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเดิมต่อกรมธนารักษ์ เพื่อปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ รองรับกิจกรรมทางสังคม เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามเหมาะสม ตลอดจนจัดเป็นพื้นที่จอดรถ สำหรับให้ประชาชนใช้ร่วมกัน ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

               ทั้งนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้นำเสนอรูปแบบที่จะทำการพัฒนาเรือนจำเก่าจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ โดยกำหนดจุดที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์ อาคารเรือนนอน, พิพิธภัณฑ์, ห้องสมุด, จุดออกกำลังกาย, สนามเด็กเล่น และที่จอดรถ เป็นต้น