อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ดูแลการปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

              เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์  สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 5 นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักช่าง และนางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมลงพื้นที่ดูแลการปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่