อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขต ต.เกาะแก้ว

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขต ต.เกาะแก้ว

              เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์  สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวีระวงศ์ จรสกุล   สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 6 และนายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 5 ร่วมกับ นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตตำบลเกาะแก้ว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบชุดเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในกลุ่มสีเขียว รวมถึงผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่กักตัวอยู่ภายในบ้าน (Home Isolation)  และผู้ที่เคยป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวจากโรงพยาบาลจนหายเป็นปกติและกลับมาพักที่บ้าน จำนวน  40  ครัวเรือน พร้อมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจในการผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบฝากขอบคุณคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือครั้งนี้

#เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน​

#อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน