อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้สถานีตำรวจภูธรวิชิต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้สถานีตำรวจภูธรวิชิต

           เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรวิชิต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบด้วย ชุดตรวจ ATK จำนวน 300 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 50 กล่อง  และสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด ให้กับข้าราชการตำรวจ ซึ่งต้องออกปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี ว่าที่พันตำรวจเอก ประเทือง ผลมานะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิต เป็นผู้รับมอบ

#อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

#อบจ.ภูเก็ตห่วงใยข้าราชการ