เตรียมความพร้อมตามแผน การเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ของจังหวัดภูเก็ต 1 กรกฎาคมนี้

เตรียมความพร้อมตามแผน
การเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ของจังหวัดภูเก็ต 1 กรกฎาคมนี้

         วันที่​ 2 มิ.ย.64 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมตามแผนการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

        ทั้งนี้​ ได้มีการนำเสนอแผนการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้วของจังหวัดภูเก็ต และความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้ว วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

         โดยทางจังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นจากคนภูเก็ตทั้ง 11 กลุ่มอาชีพและธุรกิจ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค.นี้ มีบ้างที่ยังกังวลเรื่องการแพร่ระบาดในระลอกที่ 4 และในส่วนของภาคเอกชนนั้น ต้องการความชัดเจนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบแผน Phuket Sandbox ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ เพราะขณะนี้เหลือเวลาแค่ 28 วันเท่านั้น ยังไม่มีความชัดเจนอะไรออกมาเลย ทั้งประเทศของคนที่จะเข้ามาภูเก็ตได้ มาแล้วอยู่กี่วัน แม้แต่การตรวจหาเชื้อยังไม่ระบุให้ชัดเจน เป็นต้น

           นอกจากนี้​ ยังมีประเด็นในการพิจารณาหลัก ประกอบด้วย ภูเก็ตจะกำหนดพื้นที่เปิดบางส่วนหรือเส้นทางปิด หรือไม่, การกำหนดระยะเวลาการพำนักของนักท่องเที่ยวจะเป็น 7 วัน​ หรือ 14 วัน และการออกเอกสารรับรองการเดินทางเข้าประเทศ​ (COE) จะออกที่ประเทศต้นทางหรือปลายทาง เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้รับไปเสนอต่อที่ประชุม ศบศ. ในวันที่ 4 มิถุนายนนี้ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

            นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวภายหลังการประชุมว่า ภาพรวมถือว่าภูเก็ตมีความพร้อมค่อนข้างมาก​ โดยเฉพาะเรื่องการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อให้ทันเปิดรับนักท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนการนำเสนอแผนการพัฒนาเมืองภูเก็ต และความคืบหน้าของแผนการตลาด ซึ่งได้เห็นความตั้งใจและความเชื่อมั่นของคนภูเก็ตทุกภาคส่วนในการเดินหน้ายุทธศาสตร์ Phuket Sandbox และในส่วนข้อเสนอจากภาคเอกชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ททท.นั้น​ จะได้มีการผลักดันต่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโปรโมทให้คนไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภูเก็ตด้วยเช่นกัน และพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเป็นอุปสรรค รวมถึงการสร้างความมั่นใจว่า การเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้ว และเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนั้น จะไม่เป็นการรอนสิทธิคนไทยที่อาศัยอยู่ใน จ.ภูเก็ต โดยสามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ได้ตามปกติ

         ในส่วนของแผน Phuket Sandbox ที่จะนำเสนอนั้น นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า จะต้องมีรายละเอียดทั้งหมด ตั้งแต่การเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบและมาจากประเทศปลอดภัยจากการแพร่ระบาดในระดับต่ำถึงกลาง เมื่อเข้ามาแล้วจะต้องอยู่อย่างไร เช่น อยู่ในภูเก็ต 14 วัน ตามมติของ ศบค.จากก่อนหน้านี้ที่คิดว่าต้องอยู่ในภูเก็ตอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ และจะต้องทำสวอปหาเชื้อในวันแรกที่เดินทางมาถึง วันที่ 6 และวันที่ 12 เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะมีความชัดเจนหลังประชุม ศบศ.ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ ซึ่งแผนที่นำเสนอนั้นจะออกมาเป็นมติ และออกเป็นราชกิจานุเบกษา ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เพราะเป็นสิ่งที่เอเยนต์ทัวร์ สายการบินในต่างประเทศต้องการ​ เพื่อความชัดเจนว่าภูเก็ตแซนด์บอกซ์เปิดอย่างแน่นอนในวันที่ 1 ก.ค.นี้

           ส่วนด้าน​ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ไม่ห่วงความพร้อมของเอกชน เพราะคิดว่ามีความพร้อมอยู่แล้ว แต่ที่เป็นห่วง​ คือ เอกชนขาดเงินมาลงทุนฟื้นฟูและปรับปรุงกิจการที่ปิดไปเป็นเวลานาน จึงอยากจะให้รัฐบาลตั้งกองทุนท่องเที่ยวขั้นมาเยียวยาผู้ประกอบการ และอยากให้ ททท. ทำโปรโมชั่นกระตุ้นให้คนไทยที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ต เพราะเชื่อว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาภูเก็ต​ ในช่วงของการเปิดเมืองไม่น่าที่จะเพียงพอ โดยให้คนไทยมาเติมเต็มทำให้ภูเก็ตคึกคักและให้คนภูเก็ตกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่ง และเชื่อมั่นว่า Phuket Sandbox จะเปิดได้ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ แน่นอน

         ขณะที่​ นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้เหลือระยะเวลาอีกประมาณ 28 วัน​ ในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งกระบวนการการทำงานทั้งหมดจะต้องมีความชัดเจนแล้ว แต่ปรากฏว่าขณะนี้ยังมีความไม่ชัดเจนและต้องยอมรับว่า การท่องเที่ยวเป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งในหลายงานที่ต้องมีความชัดเจน ประเด็นปัญหา คือ มีคำถามมาตลอดว่า เงื่อนไขในการเดินทางเข้ามาจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง ซึ่งเราไม่สามารถตอบได้ เพราะบางเรื่องเกินอำนาจหน้าที่ของภาคเอกชน จึงอยากวิงวอนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของ Sandbox ซึ่งมี 3 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจะต้องคุยกันให้ชัดว่า จะเอาอะไรแบบไหนอย่างไร เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาได้บนพื้นฐาน Sandbox คือ การมาภูเก็ตแบบไม่กักตัว ระหว่างนั้นจะมีการกำหนดประเทศ, การตรวจสอบหรือ Testing และเรื่องที่ภูเก็ตพูดมาตลอด คือ Tracing แอพพลิเคชั่น ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีที่ใช้งานได้เลย โดยพูดกันมา 2 เดือนแล้ว จนเหลือเวลาอีก 28 วันที่จะเปิดเมือง จึงต้องร้องขอความชัดเจนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเราจะมีคำตอบ และจะได้มีการเดินทางเข้ามา ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวบนพื้นฐาน Sandbox โดยเน้นว่า นักท่องเที่ยวจะต้องฉีดวัคซีนมาแล้ว ไม่ต้องกักตัว

          อย่างไรก็ตาม​ นายภูมิกิตติ์ กล่าวด้วยว่า ทางผู้ว่าฯ ททท.ได้พูดในเรื่องของการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคนภูเก็ตกำลังดำเนินการและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จึงเป็น28 วัน ที่สำคัญของปีระเทศไทย เพราะหากยังไม่มีความชัดเจน และ Phuket Sandbox เปิดไม่ได้ เป็นเรื่องที่เราจะต้องบอกประชาคมโลกให้ได้ว่า ที่ผ่านมาเราทำอะไรกันยู่ และหากเราพูดต่อเขาจะเชื่อเราอีกหรือไม่