Bikub World Tech จัดบรรยายหัวข้อ “Melaverse กับการศึกษาในอนาคต” ใน “วันการศึกษาเอกชนภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565”

              วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ บริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จำกัด (Bikub World Tech) นำโดย นายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการฯ และ นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งฯ จัดบรรยายในหัวข้อ “Melaverse กับการศึกษาในอนาคต” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงาน “วันการศึกษาเอกชนภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565” โดยมีผู้บริหารเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนในภาคใต้เข้าร่วมกว่า 300 คน

             นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา หรือท็อป ผู้ก่อตั้งบริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จำกัด กล่าวถึงการเข้าร่วมเสวนาในงานครั้งนี้ ว่า เพื่อต้องการนำเสนอแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงการจัดระบบการศึกษาไทย เพื่อรองรับโลกในอนาคตที่ก้าวสู่เวฟ 3 ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในหลายๆ มิติ ทำให้ความต้องการแรงงานที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น จำเป็นที่การจัดการศึกษาของไทยจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไป การที่ตนได้ร่วมกับคุณวิชัย ทองแตง ก่อตั้ง บิทคับ เวิลด์เทค ขึ้น เพื่อต้องการพัฒนาระบบการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กไทยให้สามารถปรับตัวได้สำหรับการเติบโตในโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิม (upskill) และมีการสร้างทักษะใหม่ (reskill) โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเด็กไทยให้ตรงกับความต้องการของโลกในอนาคต

             “แผนการพัฒนาที่วางไว้นั้น เริ่มจากเด็กในระดับอาชีวะ เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถสร้างรายได้ด้วย เช่น การเขียน Blockchain AI IOT Big Data Cloud เป็นต้น เพราะตลาดแรงงานมีความต้องการสูงมาก แต่จำนวนผู้มีความรู้ความสามารถด้านนี้ค่อนข้างน้อย นอกจากได้ความรู้แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ด้วย แต่การจะทำได้นั้น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา เพื่อให้เกิดการเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ด้วยสมาร์ทดีไวที่มีราคาถูกลง จึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก ตลอดจนการเข้าถึงรูปแบบการจัดการศึกษาของบิทคลับฯ ด้วย ไม่ว่าจะอยู่ส่วนกลางหรือต่างจังหวัด”

               นายจิรายุส ยังกล่าวด้วยว่า จากนี้การจัดการศึกษาของไทยจะต้องเปลี่ยนให้เป็นระบบเปิดมากขึ้น จากปัจจุบันซึ่งค่อนข้างเป็นระบบปิด และมักจะมีการคิดมาจากข้างบน ซึ่งทางบิทคลับฯ พร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนทั้งในส่วนของตัวผู้เรียนและสถาบันการศึกษา โดยสร้าง Open Education System ซึ่งจะเป็น Open Education Platform และเป็นการสร้างโมเดลใหม่ของการเรียนรู้ที่จะเรียนอะไรก็ได้และจะต้องมีรายได้ด้วย ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนที่ต้องการ รวมไปถึงต้นทุนการเรียนที่ลดลง มีคนสอนเพียงคนเดียวแต่มีผู้เรียนจำนวนมากขึ้นอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เพราะเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งจะต่างจากระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่เรียนเพียงอย่างเดียว และยังคงเชื่อมั่นว่าการศึกษา คือ รากฐานสำคัญ ที่จะทำให้เมืองไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง และจะเป็นการแก้ไขปัญหาการศึกษาที่ตรงกับโลกอนาคต จากกลุ่มอาชีวะจะขยายไปยังกลุ่มมัธยม รวมถึงพนักงานที่ทำงานแล้ว เพื่อเป็นวัคซีนให้กับตัวเองต่อไป