“Pocari Sweat Phukethon 2020” จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็น การจัดงานวิ่งมาราธอนในรูปแบบ New Normal

“Pocari Sweat Phukethon 2020”

จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็น

การจัดงานวิ่งมาราธอนในรูปแบบ New Normal

               เมื่อวันนี้ 28 ส.ค.63 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้อง Peranakan โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มูฟ เอเชีย จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต คณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สื่อมวลชน ได้ร่วมการประชุมเสวนาแสดงความคิดเห็นวางแผนการจัดการแข่งขัน Phukethon ในอนาคตอยากให้เป็นรูปแบบใด รวมถึงทิศทางการตลาด เพื่อดึงดูดนักวิ่งจากทั่วโลกได้อย่างไร และอยากให้ Phukethon บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตหรือไม่ พร้อมผลักดันการ “ยกเครื่อง PHUKETHON 2020” ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

                 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบัน อาจทำให้แนวทางการยกเครื่องภูเก็ตธอน 2020 จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในบางข้อปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ศบค. กำหนด โดยมีความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านเป็นที่ตั้งสูงสุด โดยคณะผู้จัดฯได้ทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ ศบค.จังหวัด อาทิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องสวมหน้ากาก (เข้าและออกงาน), วางแผนควบคุมจำนวนคน เพื่อลดความแออัดในบริเวณงาน ระบบการปล่อยตัวแบบเว้นระยะห่าง การนำเทอร์โมสแกนมาใช้สำหรับคัดกรอง กระจายจุดล้างมือแบบเจลทั่วบริเวณงาน เปลี่ยนจุดให้น้ำจากแก้วมาเป็นภาชนะแบบขวดแทน หรือ การรับอาหารแบบเซต นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนเรื่องการแพทย์ รวมถึงการวางแผนเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลนักวิ่งตลอดเส้นทางทุกระยะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่นักวิ่งจะต้องทราบก่อนเข้าร่วมแข่งขันต่อไป

              ส่วนบรรยากาศ ในการเสวนาได้มีการพูดคุยถึงบทบาทและการประเมินสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งบนถนนทั่วโลก การพัฒนาการวิ่งบนถนนเรื่องการยกระดับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการวิ่งบนถนนในประเทศแถบเอเชียของสมาพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย(AAA) โดยการสร้างมาตรฐาน Asian Label: Bronze และ Gold รวมถึงการจัดงานในรูปแบบ New Normal ภายใต้นโยบาย ศบค.และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งการชี้แจงการจัดงาน Phukethon 2020 ในรูปแบบ New Normal

             สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ ต่างได้มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันของผู้เข้าร่วมการเสวนา ในหัวข้อ “อยากให้จัดงาน Phukethon” ในอนาคตเป็นอย่างไร และมีทิศทางการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างไร Phukethon ควรจะมีการบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดหรือไม่ หากได้รับการบรรจุ อยากให้มีการนำเสนอทิศทางของการจัดงานว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะนำผลการสรุปความคิดเห็นทั้งหมดที่ได้จากเวทีเสวนาฯ ในครั้งนี้ เสนอต่อ กกท.จังหวัด และ ส่วนกลาง สสส. เพื่อในการพิจารณาต่อไป