ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน #Siriroj Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ จ.ภูเก็ต ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/2sY21oP

– สมัครด้วยตัวเองได้ที่ อาคาร 5 ชั้น 3 รพ.สิริโรจน์ 09.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 20 ก.พ. 2563 (เฉพาะจันทร์ – ศุกร์) หรือปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 1,700 ท่าน

– รับเสื้อและ BIB ในวันสมัคร

– ประเภท Family Run (3 ท่าน / ผู้สมัครอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องอายุต่ำกว่า 15 ปี) 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 950 บาท (เหรียญที่ระลึก 150 ท่านแรกที่เข้าเส้นชัย / สมาชิกในทีมต้องเข้าเส้นชัยพร้อมกัน)

– ประเภท Fun Run ชาย – หญิง 6 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท (เหรียญที่ระลึก 850 ท่านแรกที่เข้าเส้นชัย)

– ประเภท Mini Marathon ชาย – หญิง 12 กิโลเมตร ค่าสมัคร 450 บาท (เหรียญที่ระลึก 500 ท่านแรกที่เข้าเส้นชัย)

– ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท (เหรียญที่ระลึกทุกท่านที่เข้าเส้นชัย)