ติดต่อโฆษณา

    ภูเก็ตไพรซ์และหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจฉบับออนไลน์ เน้นข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเป็นแหล่งรวมความรู้ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา แหล่งท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ ซึ่งได้จัดทำเนื้อหาและรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ ไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขี้นจริง ด้วยการนำเสนอข่าวสาร แบบครบรส ชัดเจน ตรงไป ตรงมา นอกจากนี้ยังให้บริการครบทุกรูปแบบ ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์ ในระดับมืออาชีพ

อัตราโฆษณาแบนเนอร์ Phuket Price
ตำแหน่ง ขนาด / Pixel
กว้าง x ยาว
ราคาป้าย / ต่อเดือน
บาท
ที่ตั้งแบนเนอร์
A 728 x 136 XXX ทุกหน้า แถบด้านบนติดกับโลโก้
B 630 x 333 XXX อยู่เฉพาะหน้าแรก แถบสไลด์ใต้เมนู
C 257 x 167 XXX อยู่เฉพาะหน้าแรก ด้านขวาของสไลด์
D 250 x 200 XXX อยู่เฉพาะหน้าแรก อยู่ใต้กระทู้
E 888 x 180 XXX อยู่เฉพาะหน้าแรก  ใต้ข่าวท่องเที่ยว
F 250 x 200 XXX อยู่เฉพาะหน้าแรก ใต้ข่าวรถยนต์และเทคโนโลยี
G 300 x 460 XXX อยู่เฉพาะหน้าแรก ใต้ข่าวสังคม
H 250 x 200 XXX อยู่เฉพาะหน้าแรก ใต้แฟนเพจข่าวเศรษฐกิจธุรกิจ
I 250 x 200 XXX อยู่เฉพาะหน้าแรก ด้านขวา นสพ.ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจ ออนไลน์
J 1140 x 180 XXX อยู่เฉพาะหน้าแรก ใต้ Banner I