งานเลี้ยงสังสรรค์ “บายเนียร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต” สาขาบริการทรัพยากรมนุษย์และสาขานิติศาสตร์

           อาจารย์ มาฤทธิ์ กาญจนารักษ์ เลขานุการสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนิติสัมพันธ์น้อง-พี่ ดินแดนแห่งนักกฏหมาย ในธีม “Bohemian” เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง 4 ชั้นปี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม The Pago Design จ.ภูเก็ต

         

          อาจารย์ รุ่งนภา อริยะพลปัญญา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งานเลี้ยงสังสรรค์ Bye’Nior ในธีม “ยุค 90’s” เพื่อส่งเสริมความรักใคร่กลมเกลียวของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม The Pago Design จ.ภูเก็ต