ดูพัฒนาการลูกน้อยได้ตั้งแต่ในครรภ์ด้วยอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ (4D)

         นายแพทย์อรรถพล จิตต์วิวัฒน์ สูติแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ใกล้ชิดลูกน้อยได้มากกว่าที่เคย ด้วยอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ (4D)” ผ่านรายการ Doctor on Air ทางสถานีวิทยุ 97 Mazz Radio และ 106.5 Yesterday เพื่อให้ความรู้เรื่องการตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ เทคโนโลยีจะที่ช่วยประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้อย่างชัดเจน ตลอดจนคัดกรองความเสี่ยงที่อาจเกิดกับลูกน้อยได้ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์