ทภก.ประชุมเพื่อแจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ด้านมาตรฐานและความปลอดภัย

          เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 63 นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ เป็นประธานในการประชุมเพื่อแจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของท่าอากาศยานภูเก็ตตามข้อกำหนดของรัฐ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

*******************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478

————————————————-
#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์