ทภก. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในรถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการ รับ-ส่ง ผู้โดยสารจากท่าอากาศยานภูเก็ตไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

           เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 เวลาประมาณ 13.30 น. เรืออากาศตรี ธานี  ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานท่าอากาศยาน และกรมการขนส่งทางบกทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในรถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการ รับ-ส่ง ผู้โดยสารจากท่าอากาศยานภูเก็ตไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อความสะอาดปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ณ จุดจอดรถบัส อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต

*******************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478