ทภก.ห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยเพิ่มการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า

         วันที่ 11 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน จึงได้ดำเนินการเชิงรุก ได้เพิ่มมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ดำเนินการให้แม่บ้านทำความสะอาดเน้นบริเวณที่มีการใช้งานของผู้โดยสารจำนวนมาก อาทิเช่น บริเวณขาเข้า บริเวณโถงเช็คอิน โถงพักคอยผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อความสะอาด ความปลอดภัยรวมทั้งทำการตรวจเช็คแอลกอฮอล์เจลล้างมือตามจุดให้บริการต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และดำเนินการให้แม่บ้านทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดตามจุดต่างๆที่สัมผัสร่วมกัน ตามมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์