ทภก.เข้าร่วมพิธีเปิดห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge ของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน

        เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge ของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ณ ห้องโถงพักคอยผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่สายการบิน มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี

*******************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478