ทภก.เปิดการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้าน (Security Inspection)

ทภก.เปิดการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้าน (Security Inspection)

วันที่ 17 มี.ค.63 เวลา 09.30 น. นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นประธานเปิดการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้าน (Security Inspection) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 17-20 มี.ค.63 โดยมีคณะผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478