ทภก. ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ จากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)” รุ่นที่ 15

           วันที่ 12 ก.พ. 63 เวลา 11.30 น. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายไพโรจน์ งามจรัส ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ จากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)” รุ่นที่ 15 จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานท่าอากาศยานภูเก็ต โดยท่าอากาศยานภูเก็ต บรรยายสรุป หัวข้อ “การบริหารจัดการท่าอากาศยานภูเก็ต” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

*******************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478