ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ติดตั้งจุดให้บริการสำหรับผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

         วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 11.30 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ดำเนินการติดตั้งจุดให้บริการสำหรับผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ในการกรอกเอกสาร ต.8 ผ่าน AOT Airports Application  ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกระบวนการผู้โดยสารขาออกภายในประเทศทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 และเพื่อเป็นการเฝ้าติดตามการเดินทางของประชาชน เข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต ทางอากาศ


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์