ท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัส COVID-19

               ท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการฉีดพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

               วันที่ 24 มี.ค. 63 ท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการฉีดพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ดังนี้

       อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
– สะพานเทียบอากาศยาน 4-10
– จุดตรวจค้นขาเข้าภายในประเทศ
– เคาน์เตอร์เช็คอินขาออก
– จุดตรวจค้นขาออก
– Bus Gate 83-84
-ห้องรับรองพิเศษ

      อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
– สะพานเทียบอากาศยาน 11-15
– บริเวณตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า
– บริเวณศุลกากรขาเข้า
– เคาน์เตอร์เช็คอินขาออก
– บริเวณตรวจคนเข้าเมืองขาออก
– จุดตรวจค้นขาออก
– Bus Gate 81-84
-ห้องรับรองพิเศษ

       เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร