นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย รองประธานสหพันธ์สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวเปิดงานโครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรี เสริมสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จ

         เปิดงาน…นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย รองประธานสหพันธ์สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวเปิดงานโครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรี เสริมสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จ จัดโดย สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางบุณณดา เสมอมิตร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และสมาชิกสธวท.-ภูเก็ต ตลอดจน สตรีจากหลายองค์กร เข้าร่วม ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา