ศูนย์ CIC สะพานหิน จัดกิจกรรมเชิงรับและเชิงรุกเสริมทักษะแก่เยาวชน

         ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน  Phuket Creativity & Innovation Center ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครภูเก็ตและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมทักษะและพัฒนาการสำหรับเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตในกิจกรรม สนุกคิด สนุกเล่น ด้วยการเรียนรู้ผ่านการเล่นเชิงสร้างสรรค์ผ่านนิทาน เสียงเพลง สีสัน การประดิษฐ์ และกิจกรรม CIC weekly ในวันเสาร์ อาทิตย์ สำหรับเด็กอายุ 6-15 ขวบ มาเสริมทักษะภาษาอังกฤษกับ English For Fun / เสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการประดิษฐ์ DIY / ฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาผ่านการเล่นบอร์ดเกม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต (สะพานหิน)

         ทั้งนี้ ศูนย์ CIC ภูเก็ต มุ่งหวังที่จะเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้สำหรับทุกคน โดยมีพื้นที่ให้บริการด้านอินเตอร์เนตพร้อมคอมพิวเตอร์, ลานฟรีไวไฟ, ห้องบอร์ดเกม, ห้องสมุด CIC, ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม

📌 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน
👥 เปิดให้บริการทุกวัน 08.30 – 19.30 น.
☎️ 076-379012
💻 Facebook page : PK CIC https://www.facebook.com/phuket.cic/
📲 Line@ ID : tnu4145m


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์