สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับ TCEB จัดสัมมนาให้ความรู้สิทธิประโยชน์

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับ TCEB จัดสัมมนาให้ความรู้สิทธิประโยชน์

           เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องดาราเธียเตอร์ ชั้น G โรงแรมดารา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ สสปน.ซึ่งให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB จัดสัมมนา ในหัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง สิทธิประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ กับ TCEB” พร้อมแนะนำนวัตกรรมการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้และเครื่องมือดิจิทัล โดยคุณพัฒนชัย สิงหะวาระ Senior Manager Mice City และเจ้าหน้าที่ฝ่าย MICE Inteligence และนวัตกรรมของ TCEB  ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจกว่า 80 รายเข้ารับฟัง และสอบถามรายละเอียดการรับการสนับสนุนในโอกาสต่อไป