โบ๊ทพลาซ่า ร่วมกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมติดตั้งพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บนหลังคาโครงการโบ๊ทพลาซ่า

         วันที่ 31 มกราคม​ 2563​ เวลา 14.00 น. ณ โครงการ​โบ๊ทพลาซ่า​ โดย นายบุญ  ยงสกุล​ ประธานกรรมการ, นายภาณุพงศ์ กริชจนรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท​ โบ๊ทพัฒนา จำกัด ได้ร่วมพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ในโครงการโบ๊ทพลาซ่า กับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายนัทธีทอง สกุลเอี่ยม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย (Senior Vice President) และ นายกิติศักดิ์ ปานไม้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จาก บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด รวมถึง​แขกผู้มีเกียรติ​และสื่อมวลชน เข้าร่วม

         ปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต ทั้งของประเทศไทยและทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้วัตถุดิบทางธรรมชาติที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วรวมทั้งการผลิตไฟฟ้าจากวัตถุดิบเหล่านั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง และที่ส่งผลกระทบมากที่สุด คือ มลพิษที่เกิดขึ้นจากส่วนประกอบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) และก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ส่งผลให้เกิด “ภาวะเรือนกะจก” ซึ่งนำไปสู่สภาพภูมิอากาศรุนแรงเกิดเป็นภัยภิบัติทางธรรมชาติ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ “ภาวะโลกร้อน” โรคภัยต่างๆ ทั้งความแห้งแล้ง น้ำท่วม ส่งผลต่อระบบนิเวศ ป่าไม้ ไปยังทั่วโลกในปัจจุบัน

         เมื่อเรามองภาพจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน จากสภาพสังคม และเศรษฐกิจ ภูเก็ตมีความเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่สำคัญของประเทศไทย ด้วยจำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปีทำให้มีการใช้ทรัพยากรทางพลังงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร อสังหาริมทรัพย์ ครัวเรือน ฯลฯ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการโครงการ จึงจับมือกับกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพราะเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (One stop service) และเทคโนโลยีด้านพลังงานอื่นๆ ที่ทันสมัย พร้อมบริการหลังการขายที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยนำประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน มาประมาณ 4 ทศวรรษ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาช่วยพัฒนาภูเก็ตก้าวสู่สมาร์ทซิตี้ในอนาคต โดยเริ่มจากการติดตั้ง “Solar Cell” ของโครงการโบ๊ทพลาซ่า เป็นแห่งแรก มีกำลังการผลิต 122 กิโลวัตต์  ก่อนที่จะมองหาเทคโนโลยีพลังงานอื่นๆ ของบ้านปูฯ มาใช้ในธุรกิจของเราเพื่อช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน เป็นการใช้พลังงานที่คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

         ทั้งนี้ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด และ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามสัญญาเพื่อติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของโครงการโบ๊ทพลาซ่า ในวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นโครงการต้นแบบ (Pilot Project) เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาโครงการใหม่ ในอนาคตของ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรม


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์